Nieuwe wijkbeheerder

Verbindingscentrumde5hoek weer helemaal terug!

Met het definitieve besluit om Stichting De Fontein, beheerder van verbindingscentrum De Fontein tevens verantwoordelijk te maken van verbindingscentrum De 5 Hoek is de basis gelegd voor een flinke boost in activiteiten.

Belangrijke eerste besluiten zijn genomen om in verbinding te komen met de bewoners van deze wijken en beide verbindingscentra hebben een nieuwe website.

http://www.verbindingscentrumde5hoek.nl

http://www.verbindingscentrumdefontein.nl

Er wordt nu hard gewerkt om alle informatie beschikbaar te maken en te houden.

Nieuwe beheerder

Om een drijvende en constante kracht te hebben achter VerbindingscentrumDe5Hoek is een nieuwe beheerder aangesteld. Rolf Lübbe is vanaf heden de persoon die de kar gaat trekken en primaire aanspreekpunt wordt voor het verbindingscentrum. Via de website kunt u met hem in contact komen of via info@verbindingscentrumde5hoek.nl.